Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm nhận về câu "Uống nước nhớ nguồn"

Câu Uống nước nhớ nguồn khuyên nhủ thế hệ đi sau phải biết nhớ ơn những ai đã tạo dựng thành quả cho mình trong cuộc sống để từ đó khéo léo nhắc nhở,cảnh tỉnh những kẻ còn có lối sống bất nghĩa vô ơn.

Vì sao ta phải uống nước nhớ nguồn

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp bap đời của con rồng cháu tiên chúng ta. Nó giúp ta biết ơn những gì tốt đẹp của bap lớp đi trước để ta giữ gìn và phát triển đất nước ngày càng lớn mạnh.