Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích câu lá lành đùm lá rách

Câu tục ngữ "lá lành đùm lá rách" thể hiện quan hệ tình cảm tốt đẹp,đậm đà của nhân dân ta từ xưa đến nay.Thật vậy,đoàn kết tương thân tương ái vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.