Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích câu người sống, đống vàng

Câu tục ngữ: "Người sống, đống vàng" cho em thấy được giá trị của cuộc sống, cuộc sống có giá trị quý như vàng. Qua đó, em càng phải cố gắng học tập và làm nhiều việc có ích cho đời hơn.

Ý nghĩa về câu Đói cho sạch, rách cho thơm

Câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm, nhân cách & đạo đức muôn đời là thước đó giá trị của mỗi người chúng ta. Trước những khó khắn vất vả nhưng vẫn giữ nguyên phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

Phân tích câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Ông cha ta xưa kia đã nhận thức rất đúng đắn về sự cần thiết của việc mở rộng tầm nhìn,tầm hiểu biết đối với mỗi người nên đã khuyên nhủ,động viên con cháu : “Đi một ngày đàng,học một sàng khôn”.