Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm nghĩ câu Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" dạy ta thật là đúng đắn và sâu sắc về giá trị của con người là đạo đức,trí tuệ và tài năng còn hơn cái hình thức bề ngoài vay mượn,không phải của mình để vênh vang tự phụ với mọi người.

Phân tích câu "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"

Câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" dạy cho ta về giá trị biết ơn, những thành quả mà chúng ta đang sở hữu hưởng thụ là mồ hôi nước mắt, là xương máu của ông cha ta đã bao đời mới xây dựng được nó.

Phân tích câu "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Ông cha ta xưa kia đã nhận thức rất đúng đắn về sự cần thiết của việc mở rộng tầm nhìn,tầm hiểu biết đối với mỗi người nên đã khuyên nhủ,động viên con cháu : “Đi một ngày đàng,học một sàng khôn”.

Ý nghĩa về câu Đói cho sạch, rách cho thơm

Câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm, nhân cách & đạo đức muôn đời là thước đó giá trị của mỗi người chúng ta. Trước những khó khắn vất vả nhưng vẫn giữ nguyên phẩm chất đạo đức tốt đẹp.