Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân thích bài thơ Tức cảnh Pác Bó

Bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh được ra đời trong thời kì kháng chiến vô cùng ác liệt, nhưng qua bài thơ ta lại thấy được sự điềm tĩnh, dung dung lạc quan trước khó khăn thử thách vô cùng to lớn.