Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Quan điểm về tự tin và tự phụ

Tự ti là tự mình đánh giá thấp bản thân, thiếu tự tin thành công trong mọi công việc. Tự phụ là thái độ đề cao bản thân quá mức, tự cho mình là cao nhất, giỏi nhất đến mức coi thường mọi người.