Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Quan điểm về tự lập

Tự lập là tự làm lấy, suy nghĩ, quyết định tương lai, số phận của mình mà không dựa vào quyết định ý muốn của người khác. Tự mình bước đi trên con đường mình đã chọn.