Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Nghị luận truyện "Sọ Dừa"

Truyện ngụ ngôn "Sọ Dừa" được cha ông ta nhân cách hóa để giáo dục con cháu sau này về sự vươn lên để thể hiện ước mơ đổi đời.

Nghị luận truyện "Mẹ hiền dạy con"

Truyện "Mẹ hiền dạy con" đưa ta về một thời kỳ xa xưa, thời mà phụ nữ luôn học hỏi về tam tòng tứ đức. Truyện cho em bài học sự quý già về những đức tính tốt đẹp của người con gái.

Truyện Thầy bói xem voi cho em điều gì?

Thầy bói xem voi là câu truyện ngụ ngôn nổi tiếng về việc phê phán xã hội phong kiến, Nó cho em bài học về cách nhìn nhận đánh giá một sự việc một cách tổng quan nhất.