Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm nghĩ của em về "Lòng trung thực"

Bạn hãy tích cực rèn luyện đức tính trung thực đáng quý này để tự hoàn thiện chính mình,trở thành người công dân tốt,đưa đạo đức xã hội ngày càng đi lên,đất nước ngày một phát triển hơn và hơn nữa.

Suy nghĩ của em về Trung thực khi thi cử

Trung thực trong thi cử thể hiện được sự nghiêm túc và năng lực thực sự của mỗi học sinh chúng ta. Em hãy nêu suy nghĩ của mình về tính trung thực trong thi cử và cuộc sống.