Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Em cho biết tầm quan trọng của Học vấn

Học vấn là thước đo đánh giá trí trị tri thức của con người, vì thế để có học vẫn uyên bác rộng lớn, mỗi học sinh chúng ta càng phải cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa.

Nêu ý nghĩa câu Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Trí thức là những người lao động trí óc. Thái độ của trí thức là thước đo sự tiến triển của chế độ. Gs Cao Huy Thuần đại học Picardie (Pháp) định nghĩa :“Ai đánh thức không cho xã hội ngủ, người ấy là trí thức bất kỳ họ là ai”.