Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Nêu cảm nhận về Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

"Hịch tướng sĩ" có giá trị rất lớn nhằm khích lệ, động viên tướng sĩ quyết chiến quyết thắng giặc Nguyên- Mông. Hịch của Trần Quốc Tuấn. Tác phẩm nêu tao khí phách anh hùng, tinh thần tự lập tự cường cho thế hệ trẻ Việt Nam.