Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phát biểu cảm nghĩ bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Bài thơ Việt Bắc, thể hiện sự tài hoa của Tố Hữu trên diện của nghệ thuật sáng tạo thi ca. Nó là sự kết tinh một nghệ thuật thơ ca vừa giàu tính dân tộc, vừa mang tính hiện đại trong một điệu tâm hồn say đắm.

Sống đẹp phải như thế nào

Sống đẹp là câu hỏi lớn mà nhà thơ Tố Hữu muốn mỗi chúng ta trả lời và muốn mọi người đều cố gắng sống sao cho thật tốt.

Thế nào được gọi là sống đẹp?

Sống đẹp, sống có ích là điều bạn luôn cần cố gắng đạt tới, bạn hãy trả lời câu hỏi của nhà thơ Tố Hữu: Ôi! Sống đẹp là thế nào, hỡi bạn?