Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Hãy nêu cảm nghĩ của em về tình yêu quê hương

Tình yêu quê hương đất nước là gắn gắn bó, yêu mến, vun đắp, dựng xây quê hương. Là một học sinh chúng ta thể hiện tình cảm đó bằng cách cố gắng học tập thật tốt xứng đáng con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ.