Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Quan điểm về gian lận trong thi cử hiện nay

Thi cử là cách đánh giá kiến thức, năng lực của học sinh sau một quá trình học tập và tiếp thu kiến thức. Hiện nay, tình trạng gian lận, copy bài trong học tập thi cử đáng báo động.