Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Truyện Thầy bói xem voi cho em điều gì?

Thầy bói xem voi là câu truyện ngụ ngôn nổi tiếng về việc phê phán xã hội phong kiến, Nó cho em bài học về cách nhìn nhận đánh giá một sự việc một cách tổng quan nhất.