Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích câu Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội

Thanh niên giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước, bởi sự nghiệp muốn đạt được; cần có thời gian , ngắn hay dài phụ thuộc vào sự phấn đấu của chúng ta. Thanh niên là lớp ngươì trẻ tuổi sẽ kế tục và biến sự nghiệp này thành hiện thực.

Vai trò của sách với thanh niên ngày nay

Sách mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích ,nó là kho tàng cất giữ di sản tinh thần nhân loại .Đọc sách tức là bạn đã thoát khỏi sự chán ghét của cuộc sống ,và hướng tới một tương lai tươi sáng ,tốt đẹp hơn .