Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Nghị luận câu tháng Giêng là tháng ăn chơi

Tháng riêng là tháng ăn chơi là câu nói được nhắc tới nhiều nhất mỗi đầu năm mới. Nó nói về phong tục tập quán nhân dân ta nhưng ngày nay nó ít nhiều mất đi nét đẹp, giá trị truyền thống của ông cha ta.