Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích quan hệ giữa cá nhân với tập thể

Một cá nhân bé nhỏ sẽ không là gì cả so với một cộng đồng to lớn. Một tập thể đồng nhất, đoàn kết sẽ có một sức mạnh vô cùng lớn lao, sức mạnh dân tộc viết nên những tranh sử hào hùng.