Loading...

Tả ngôi làng em đang sống

Ai sinh ra đều có quê hương nguồn cội. Em cũng vậy, Tuổi thơ của em gắn liền với những kỉ niệm sau lũy tre làng.