Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Nghị luận hỉnh ảnh con trâu

Hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau gắn liền với sự tần tảo, vất vả của người nông dân để làm ra được hạt gạo.