Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Nghị luận Sự tích bánh trưng bánh dày

Sự tích "bánh chưng bánh dày" cho ta bài học sâu sắc về cách lựa nhìn và lựa chọn người có đức có tài, yêu thương dân chúng để trị vì, chèo lái con thuyền đất nước.