Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích câu "Hãy sống trọn vẹn nhất"

Hãy sống một cách trọn vẹn nhất , giữa suy nghĩ và hành động , giữa bên trong và bên ngoài luôn có sự thống nhất. những người biết sống thành thực với bản thân mình thì họ luôn cảm thấy hạnh phúc.