Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích câu sống có ích

Sống có ích là khi chúng ta biết nghĩ đến người khác, biết hi sinh những cái tôi nhỏ nhặt, từ bỏ những cám dỗ của xã hội và biết rộng mở vòng tay để có thể chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta.