Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Nghị luận truyện "Sọ Dừa"

Truyện ngụ ngôn "Sọ Dừa" được cha ông ta nhân cách hóa để giáo dục con cháu sau này về sự vươn lên để thể hiện ước mơ đổi đời.