Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Miêu tả chiếc quạt điện

Em hãy viết đoạn văn ngắn miêu tả nguồn gốc và thay đổi về hình dáng, chất lượng của chiếc quạt điện nhé.