Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phần tích tác phẩm "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân

Tác phẩm “Chữ người tử tù”, Nguyễn Tuân đã khéo léo sáng tạo nên một tình huống truyện vô cùng độc đáo. Đó là cảnh cho chữ trong nhà giam- là phần đặc sắc nhất của thiên truyện này “một cảnh tượng xưa nay chưa từng có”.