Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Bình Ngô đại cáo như lời tuyên ngôn độc lập

"Bình ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi như một lời đanh thép gửi tới kẻ thù là nước nam đã hoàn toàn giành lại được độc lập. Tác phẩm cuản thể hiện tư tưởng nhân nghĩa, ở sự khoan dung độ lượng, với cả kẻ thù khi chúng đã bại trận, đầu hàng.