Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích nhân vật Nhĩ trong tác phẩm Bến quê"

Căn bệnh liệt gắn chặt Nhĩ vào giường bệnh. Mọi sinh hoạt của anh trông cả vào sự chăm sóc của vợ con. Nhưng trong anh vẫn tràn đầy nhựa sống, yêu đời, yêu cảnh vật thiên nhiên trên quê hương mình.