Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Danh và thực trong bài thơ tiến sĩ giấy

Bài thơ “Tiến sĩ giấy” của Nguyễn Khuyến ra đời trong hoàn cảnh xã hội thối nát với nạn mua quan bán chức, con người ai cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc, địa vị và hư danh hão huyền mà không có thực học.