Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích câu người sống, đống vàng

Câu tục ngữ: "Người sống, đống vàng" cho em thấy được giá trị của cuộc sống, cuộc sống có giá trị quý như vàng. Qua đó, em càng phải cố gắng học tập và làm nhiều việc có ích cho đời hơn.