Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm nghĩ truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Qua câu truyện ngụ ngôn " Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng", trong xã hội thì mỗi người có một trình độ học vấn, năng lực nhận thức, khả năng làm việc, cách thức đóng góp khác nhau. Truyện cũng lên ái tật xấu là tính suy bì, tị nạnh một cách nông nổi, thiếu suy nghĩ dẫn đến hậu quả xấu.

Cảm nghĩ truyện ngụ ngôn "Đeo nhạc cho mèo"

Sau khi đọc xong truyện ngụ ngôn "Đeo nhạc cho mèo", em thấy truyện mang tính hài hước, thú vị, chứa đựng ý nghĩa xã hội sâu sắc. Nó phê phán những kẻ tham sống sợ chết, chỉ biết nói mà không dám làm.