Loading...

Tả cảnh mưa phùn gió bấc mùa đông

Cảnh mưa phùn gió bấc mùa đông làm nhiều người cảm thấy khó chịu mệt mỏi. Với em, khung cảnh mưa rét ngày đông lại có những nét đẹp riêng mà chỉ có ở miền bắc.