Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Nêu ý nghĩa câu mái ấm tình thương

Giúp đỡ người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ thể hiện tình yêu thương con người và đồng bào. Chúng ta hãy cùng nhau xây nên những mái ấm, những gia đình thật lớn, để xã hội không còn cảnh trẻ em lang thang nữa.