Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Nêu cảm nhận về Chiếu dời đô của Lý công uẩn

Tác phẩm "Thiên đô chiếu - chiếu dời đô" của Lý Công Uẩn cho thấy sự khát vọng thống nhất đất nước, hùng cường và khí phách của dân tộc Đại Việt, đó là lời cảnh báo đanh thép gửi tới kẻ xâm lăng.