Loading...

Quan đểm của em về sự lười biếng

Em hãy viết một đoạn văn ngắn nêu quan điểm của mình về tình trạng học sinh mắc bệnh lười biếng và hậu quả của nó đến tương lai của chính học sinh ấy, với gia đình với đất nước.