Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Kể lại cảnh lũ lụt ở quê em

Mùa hè, mùa của mưa bão lũ lụt. Năm đó quê em cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão lơn. Dư âm của trận lũ lụt năm 2009 vẫn còn đọng lại trên mỗi người dân nơi này.