Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Nghị luận về Lòng vị tha của con người

Lòng vị tha là đức tính vô cùng tuyệt vời của con người, nó có thể khiến một kẻ tội ác tày trời trở thành con người lương thiện. Em hãy viết đoạn văn ngắn phân tích đức tính vị tha của con người.