Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Tìm hiểu nhan đề Thuốc của Lỗ Tấn

Thuốc được lựa chọn vào hoàn cảnh, lão Hoa đã mua chiếc bánh bao tẩm máu người về cho thằng Thuyên ăn để chữa bệnh lao. Tác phẩm nói nên đau nỗi đau của dân tộc Trung Hoa thời cận đại của Lỗ Tấn.