Bói tình yêu
Bói tình yêu, xem bói tình duyên chính xác
Tải miễn phí
Tử vi hàng ngày
Ứng dụng xem tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo.
Tải miễn phí
Loading...

Tìm hiểu nhan đề Thuốc của Lỗ Tấn

Thuốc được lựa chọn vào hoàn cảnh, lão Hoa đã mua chiếc bánh bao tẩm máu người về cho thằng Thuyên ăn để chữa bệnh lao. Tác phẩm nói nên đau nỗi đau của dân tộc Trung Hoa thời cận đại của Lỗ Tấn.