Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Ý nghĩa của lòng kiên nhẫn

Để đạt được ước mơ, khát vọng cần có lòng kiên nhẫn. Điều tốt đẹp, được thử thách con người qua thời gian với sự tích cực và lòng kiên trì, miệt mài để từng bước từng bước đạt được thành công.

Phân tích câu "lòng kiên trì"

Lòng kiên trì và sự kiên định giúp bạn vượt qua những vật cản cho dù khó khăn đến đâu. Hãy rèn luyện và phát huy được sự kiên định nếu như ai cũng có sự kiên định thì trong cuộc sống có thể sẽ có nhiều thành công hơn.