Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân tích câu "lòng kiên trì"

Lòng kiên trì và sự kiên định giúp bạn vượt qua những vật cản cho dù khó khăn đến đâu. Hãy rèn luyện và phát huy được sự kiên định nếu như ai cũng có sự kiên định thì trong cuộc sống có thể sẽ có nhiều thành công hơn.