Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Ý nghĩa của "kỷ luật học đường"

Mỗi quốc gia đều có luật pháp, mỗi trường học đều có những kỉ luật giúp rèn luyện, nuôi dưỡng các em trở thành con ngoan trò giỏi để sau này góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp vững mạnh hơn.