Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Quan điểm về lòng khoan dung

Khoan dung là biết tha thứ cho những sai lầm thiếu sót của bản thân và người khác. Trong cuộc sống, Ai cũng có những sai phạm, những lỗi lầm.Và vì thế,ai cũng cần đc khoan dung…