Loading...

Cảm nghĩ về thực trạng biến đổi khí hậu

Tình trạng chặt phá rừng quá nhiều đã gây ra mất cân bằng sinh thái, khiến khí hậu biến đổi, ô nhiễm gây hại đến sức khỏe chính chúng ta. Hãy chung sức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường xung quanh được xanh sạch đẹp hơn.