Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Viết một bức thư làm quen kết bạn

Bạn Hà thân mến ! Có lẽ bạn ngạc nhiên khi nhận được bức thư này của mình phải không ? Mình đọc thấy trên mục " Kết bạn bốn phương". Mình thấy lời giới thiệu của Hà rất giống với mình ,nên mình viết thư làm quen bạn đây.