Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm nghĩ về sự ích kỷ

Trong xã hội hiện nay, đôi khi người ta nghĩ về lợi ích nhóm lên trên cả lợi ích chung của tập thể. Sự ích kỉ là cái gì đó xấu xa mà chúng ta cần phải loại bỏ để xã hội công bằng, văn minh trong sạch hơn.