Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm thụ về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh

Sang thu, tất cả các dấu hiệu của mùa hạ vẫn còn mưa và sấm thưa dần, không còn dữ dội nữa … Hàng cây như đã quá quen với nắng lửa mưa giông, được gọi một cách hình ảnh là “hàng cây đứng tuổi”.