Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Tình trạng học vẹt và học tủ hiện nay

Học là quá trình tiếp thu kiến thức, cách đối nhân xử thế, cách làm người. Học để khẳng định bản thân với gia đình và xã hội. Hiện tượng học sinh học vẹt, học đối phó đang là vấn nạn của giáo dục và xã hội.