Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm nghĩ về truyện vi hành của Nguyễn Ái Quốc

Qua truyện ngẵn "Vi hành" ta thấy quan điểm nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật trên mặt trận đấu tranh chống quân xâm lược. Nguyễn Ái Quốc là một chiến sĩ dũng cảm, chiến đấu hết bầng hành động và bằng ngòi bút của mình.