Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm nhận về bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh

Qua bài "Lai Tân" ta cảm nhận được ý nghĩa hiện thực chân xác, vừa mang tính chiến đâu sắc mạnh tố cáo châm biếm cao độ. bài thơ đã cho ta hiểu hơn tâm hồn tài năng của Bác và hiểu thêm xã hội Tưởng Giới Thạch.

Nghị luận bài thơ Rằm tháng giêng

Bài thơ "rằm tháng riêng" đem lại cho người đọc cảm hứng thanh cao, trong sáng. Nó cho thấy tinh thần lạc quan và phong thái ung dung bình tĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.