Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Phân thích bài thơ Tức cảnh Pác Bó

Bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh được ra đời trong thời kì kháng chiến vô cùng ác liệt, nhưng qua bài thơ ta lại thấy được sự điềm tĩnh, dung dung lạc quan trước khó khăn thử thách vô cùng to lớn.

Cảm nhận về bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh

Qua bài "Lai Tân" ta cảm nhận được ý nghĩa hiện thực chân xác, vừa mang tính chiến đâu sắc mạnh tố cáo châm biếm cao độ. bài thơ đã cho ta hiểu hơn tâm hồn tài năng của Bác và hiểu thêm xã hội Tưởng Giới Thạch.

Phân tích phong cách sáng tác của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh đã để lại một di sản văn học lớn lao về tầm vóc, phong phú về thể loại, đa dạng về phong cách, sâu sắc về nội dung tư tưởng, sáng tạo độc đáo về phương diện nghệ thuật.

Nghị luận bài thơ Rằm tháng giêng

Bài thơ "rằm tháng riêng" đem lại cho người đọc cảm hứng thanh cao, trong sáng. Nó cho thấy tinh thần lạc quan và phong thái ung dung bình tĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.