Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Suy nghĩ của em về tình trạng ăn chơi tháng Giêng

“Tháng giêng là tháng ăn chơi ”là câu nói về văn hóa lễ hội tốt đẹp của Dân tộc ta vào đầu xuân năm mới. Nhưng ngày nay nhiều người viện cơ để chơi bời mà bỏ bê việc học hành và làm ăn khiến nét đẹp trở thành thói hư thật xấu.