Bói tình yêu
Tải miễn phí:
Android iOS
Tra câu, Từ điển Anh - Việt
Tải miễn phí:
Android iOS
Loading...

Cảm nhận bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

“Đoàn thuyền đánh cá” là một bài ca lao động hứng khởi, hào hùng .Bài ca ấy dành cho biển hào phóng ,cho những con người cần cù, gan góc đang làm giàu cho đất nước .Độc giả bị lôi cuốn vào luồng cảm hứng trữ tình và nghệ thuật điêu luyện được tác giả.